Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Tải phần mềm dự toán, dự thầu LDT2013
Vào trang web tư vấn xây dựng của chúng tôi: www.tvxd.vn
Xuất bản LDT2013 - Phần mềm dự toán, dự thầu công trình xây dựng phiên bản 14.02 Các chức năng chính:
 *Lập dự toán:
  - Theo Đơn giá XD cơ bản
  - Theo Đơn giá XD chi tiết
  - Theo Khối lượng vật tư x Giá
*Tính tổng mức đầu tư
*Tính Đơn giá dự thầu:
  - Bằng Chi phí vật tư trực tiếp
  - Bằng chi phí XD trước thuế
  - Bằng Chi phí XD sau thuế
*Lập Quyết toán xây dựng công trình theo tháng

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Văn bản mới 2013:

Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
Thông tư này thay thế cho thông tư 12/2008/TT-BXD.
Tải TT17/2013/TT-BXD
Nghị định 15/2103 NĐ-CP ngày 06/02/2013 Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Nghị định này thay thế cho NĐ 209/204/NĐ-CP và NĐ 49/2008/NĐ-CP.
Tải NĐ15/2013/NĐ-CP
Nghị định 66/2103 NĐ-CP ngày 27/06/2013 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Nghị định này quy định mức lương cơ sở từ 01/7/2013 là 1.150.000đ.
Tải NĐ66/2013/NĐ-CP
Thông tư 10/2103 TT-BXD ngày 25/7/2013 Quy định chi tiết một số nội dung Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Thông tư này hướng dẫn chi tiết Nghị định 15/2103 NĐ-CP Về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.
Tải TT10/2103 TT-BXD
Thông tư 13/2103 TT-BXD ngày 15/8/2013 Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình.
Thông tư này hướng dẫn chi tiết Nghị định 15/2103 NĐ-CP Về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế.
Tải TT13/2103 TT-BXD

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Xuất bản LDT2013 & LDT2014

LDT2013 dự kiến upload tháng 6/2012 với các chức năng mới: Thẩm tra, Quyết toán. Công việc Quyết toán đã được tích hợp trên LDT2010-LDT2012, tại LDT2013 Quyết toán được tách riêng như một chức năng của phần mềm. Với chức năng Thẩm tra trong LDT2013: Bạn có thể nhập tiên lượng dự toán từ phần mềm khác (từ Excel) rồi tính lại tiên lượng công tác xây lắp (tận dụng công thức cũ). Khi in các bảng khối lượng, tổng dự toán sẽ đối chiếu giữa phần dự toán cũ và phần thẩm tra mới. Với chức năng Quyết toán trong LDT2013: Bạn có thể đối chiếu giữa phần khối lượng Dự thầu cũ và phần Quyết toán mới.
LDT2013 sẽ là phần mềm đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng 2 chức năng song song Dự toán - Thẩm tra, Dự thầu - Quyết toán. Đặc biệt các dữ liệu Dự toán, Thẩm tra, Dự thầu, Quyết toán nằm trong 1 file duy nhất dễ dàng cho việc quản lý dự án từ thiết kế đến xây lắp. Với các chức năng: Dự toán, Thẩm tra, Dự thầu, Quyết toán và nhiều lựa chọn chi tiết LDT2013 sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, xây dựng. LDT2014 dự kiến ra mắt cuối năm 2012 đầu 2013. Chức năng nổi bật là phân tích vật tư trực tiếp, hoạt động nhanh nhẹn đa năng, có thể phân tích được vật tư cho một công tác xây lắp không có định mức.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng:

Tính năng tính giá vật liệu đến hiện trường xây dựng theo Thông tư 04/2010/TT-BXD được cập nhật tuyệt vời trên LDT2012. Giá đến hiện trường XD = Giá mua + Chi phí vận chuyển + Chi phí tại hiện trường. Nếu không áp dụng đúng bạn sẽ gây thiệt thòi cho đơn vị xây dựng. Giả sử: Giá vật liệu 'Cát vàng' đến chân công trình theo thông báo giá của tỉnh/TP là 100.000đ/m³ - Nhưng đây không phải là giá tại hiện trường XD (giá quyết toán) bởi 'Cát vàng' sẽ được tính thêm chi phí tại hiện trường, ít nhất là cộng thêm 5% hao hụt bảo quản. 97% người lập dự toán vào thời điểm 2010-2012 mắc phải lỗi này:

Tiện ích hàng đầu của LDT2012:

Với tính năng lệnh tắt (Đầu tiên và duy nhất có trong các phần mềm dự toán tại Việt Nam) bạn có thể nhập một lúc hàng loạt mã hiệu được định nghĩa trước. Ví dụ lệnh tắt 'td' sẽ cho phép bạn nhập các mã hiệu về tấm đan bê tông đúc sẵn một cách nhanh chóng:


Sử dụng lệnh tắt sẽ cho bạn trải nghiệm thú vị và bất ngờ về các công tác xây lắp; lệnh tắp giúp bạn lập dự toán rất nhanh:

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Tải phần mềm LDT2012_Free

LDT2012 - Phần mềm số 1 về dự toán, dự thầu.
44Mb, bao gồm đơn giá XDCB Hà Nội... (Upload 05/01/2012)
Tải LDT2012